ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ฟาร์ม

 

 

สตรีทด็อก เอสโอเอส ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาใหญ่ที่สวยงาม นอกเมืองนครนายก บริเวณภาคกลางของประเทศไทย เรามีพื้นที่กว้างขวางที่ใช้ร่วมกันกับฟาร์ม บอง จาเด็ง ที่ปลูกมะม่วง ข้าว และกระท้อน เราโชคดีที่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่งดงาม และสุนัขที่เราช่วยเหลือก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีอิสระเต็มที่ในฟาร์มนี้

เราได้สร้างคอกสุนัขไว้ในฟาร์มเพื่อให้สุนัขที่รับเข้ามาได้อยู่อย่างมั่นคงและปลอดภัย ในกรณีที่มีสุนัขเข้ามาใหม่ เรามีพื้นที่แรกรับแยกต่างหากเพื่อกักกันโรคที่อาจจะระบาดในฟาร์มได้ ส่วนหนึ่งของฟาร์มได้ใช้เป็นพื้นที่สำหรับคลินิกทำหมัน และมีพื้นที่พิเศษ Dog Park ที่เพิ่งสร้างเสร็จไม่นานมานี้ สำหรับให้สุนัขวิ่ง เล่น ปลดปล่อยความสนุกให้เต็มที่ พื้นที่นี้ประกอบไปด้วย บ่อทราย ยางรถยนต์ สะพานรูปตัวเอ และอุโมงค์  เรามีความเชื่อว่าการยกระดับในการเรียนรู้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่จะทำให้สุนัขของเรามีความสุขและสุขภาพดี

 

 

ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้

อ่านประกาศ
Back to top