ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การเข้าถึงและให้ความรู้แก่ชุมชน

ณ ตอนนี้การเข้าถึงและการให้ความรู้แก่ชุมชนจะทำได้ต่อเมื่อเราทำคลีนิคเคลื่อนที่ในแต่ละเดือน เราได้ให้ความรู้กับคนพื้นที่เกี่ยวกับความสำคัญของงานที่ทำอยู่ และเน้นให้ทราบถึงอันตรายของการใช้ยาคุมกำเนิดในสุนัขตัวเมียที่อาจจะนำไปสู่การติดเชื้ออย่างรุนแรงที่มดลูก

ในอนาคต เราได้วางแผนที่จะขยายและจัดตั้งโรงเรียนแบบเป็นทางการที่จะให้ความรู้สำหรับคนพื้นที่นี้

ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้

อ่านประกาศ
Back to top